Безпечне освітнє середовище

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації:
📞 116 123
📞 0 800 500 335
Урядовий контактний центр 15-47
Безоплатна правова допомога 0800-123-103
Національна гаряча лінія для дітей та молоді:

Як захиститися від кібербулінгу

Медіаграмотність та безпека вашої дитини

https://zaxid.media/post14_19416_63
Попередження домашнього насильства

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ: «ДІТИ. ІНТЕРНЕТ. МОБІЛЬНИЙ ЗВ'ЯЗОК»

Телефони гарячих ліній психологічної допомоги

#сфераспілкування

#безпечнийінтернет
Нормативна документація
1. Законодавчі та нормативно-правові акти щодо запобігання та протидії насильства

https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichna-robota/zakonodavchi-ta-normatyvno-pravovi-akty-shchodo-zapobihannia-ta-protydii-nasyl-stva/

2. Лист МОН від 14.08.2020 № 1/9-436 “Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)”

https://imzo.gov.ua/2020/08/17/lyst-mon-vid-14-08-2020-1-9-436-pro-stvorennia-bezpechnoho-osvitn-oho-seredovyshcha-v-zakladi-osvity-ta-poperedzhennia-i-protydii-bulinhu-ts-kuvanniu/

3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"

4. Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами”

https://imzo.gov.ua/2018/10/03/nakaz-mon-vid-02-10-2018-1047-pro-zatverdzhennia-metodychnykh-rekomendatsiy-shchodo-vyiavlennia-reahuvannia-na-vypadky-domashn-oho-nasyl-stva-i-vzaiemodii-pedahohichnykh-pratsivnykiv-iz-inshymy-orhana/

5. Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 “Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей”

https://imzo.gov.ua/2018/10/31/lyst-imzo-vid-30-10-2018-1-9-656-pro-perelik-diahnostychnykh-metodyk-shchodo-vyiavlennia-ta-protydii-domashn-omu-nasyl-stvu-vidnosno-ditey/

6. "Профілактика булінгу у літньому таборі"

https://drive.google.com/file/d/1M_vB5UesGOojj97vZS25uLeDpq46ybXI/view?fbclid=IwAR0OSe_pCZAj4lr0hYMX1vYKaPzcKQsDhK1hlVzz-nuNQ_YHR51C29f7saw

КОНТАКТИ УСТАНОВ ЗАПОРІЖЖЯ

ЩОДО ПРОТИДІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ

 НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

САЙТ: https://zp.npu.gov.ua/konataktu.html 

містить контакти районних підрозділів поліції

Адреса: вул. Матросова, 29, м. Запоріжжя, 69057
Телефони: +380 61 239 21 02, факс: +380 61 234 27 51

ЮВЕНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЗАПОРІЖЖЯ


САЙТ: zp.npu.gov.ua/uk

   Адреса: м. Запоріжжя, Матросова, 29

   Телефон: 0612 394 036

   Facebook: 

  https://www.facebook.com/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1 %8C%D0%BD%D0%B0-   %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F-114923572450159/

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ


   САЙТ: http://kriziscentr.net/

Адреса: 69104, м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 22-а

Телефон: +38 (061) 769-79-02

Факс: +38 (061) 769-79-63

E-mail: kriziscentr@ukr.net

                       Facebook: https://www.facebook.com/groups/zocspd/


                  СЛУЖБА  У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


САЙТ: https://dity.zp.ua/about

    Адреса: 69037 м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3

    Телефони: (061) 224 30 42, (061) 224 30 47

    Facebook:

  https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0- %D1%83-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-1271270212966221/   ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ


САЙТ: www.zmcsssdm.at.ua

Адреса: вул. Рекордна, 24, Запоріжжя, 69000

Телефон: (061) 228-02-80

Телефони служби екстреної психологічної допомоги: 228-15-84;

066-313-15-84;  073-515-15-84;  067-515-15-84

E-mailzmcsssdm@ukr.net

Facebook: https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96-1771731043155530/                    Кібербулінг. Як я перестала бути жертвою


Немає коментарів:

Дописати коментар